Led & sener

Sener og led hos heste er komplekse anatomiske strukturer, der spiller en vigtig rolle i kroppens bevægelse og støtte. Her er et groft overblik over strukturen af ​​sener og led hos heste:

Sener:

På grund af deres elasticitet har sener en fjedrende egenskab og fungerer som elastiske krafttransmittere, der overfører muskelkraft til knoglerne. De er hovedsageligt sammensat af:

 1. Kollagenfibre: Hovedbestanddelen af ​​sener er kollagenfibre. Disse stærke og elastiske fibre er arrangeret i parallelle bundter og giver senerne deres styrke.
 2. Fascikler: Kollagenfibre er grupperet i mindre enheder kaldet fascikler. Disse fascikler er omgivet af bindevæv, der understøtter strukturen og giver beskyttelse.
 3. Tenoblaster og tenocytter: Disse celler er ansvarlige for at producere og vedligeholde kollagenfibre. Tenoblaster er unge celler, der producerer kollagen, mens tenocytter er modne celler, der vedligeholder og reparerer fibrene.

Da kun omkring 3 % af senerne er forbundet til blodforsyningen, er deres næringsstofforsyning og dermed evnen til at regenerere begrænset og tager lang tid. Regenerering kan med stor succes understøttes ved at administrere glycosaminoglycaner og kollagenpeptider.

Led:

Et led er den bevægelige forbindelse mellem to eller flere knogler. Det tillader bevægelse og fleksibilitet i kroppen. Strukturen af ​​et led kan variere afhængigt af typen, men her er en generel oversigt over strukturen af ​​et ledled, som er den mest almindelige ledtype:

Ledbrusk: Ledbrusk dækker enderne af knoglerne, der danner leddet. Den består af et glat, elastisk stoflag, der reducerer friktionen og giver stødabsorbering. Brusken er slet ikke forbundet med blodforsyningen (i modsætning til senen, der i det mindste er minimalt forsynet med blod), dens tilførsel og bortskaffelse sker udelukkende via ledvæsken. Ledbrusk viser ændringer i tykkelse, volumen og elasticitet baseret på bevægelse og belastning. Dette skyldes synovialvæskens egenskaber og bruskvævets opførsel. Under hvilefaser, hvor leddet ikke belastes eller bevæges kraftigt, kan ledvæsken i ledrummet blive mere tyktflydende. Dette er for at holde væsken i leddet og forhindre det i at lække ud af ledrummet. Som følge heraf kan ledbrusken blive komprimeret, hvilket får dens volumen til at falde (med op til 50%!) og dens elasticitet til midlertidigt at falde. Dette er en af ​​grundene til, at leddene kan virke stive efter lange hvileperioder.

Af denne grund bør heste gå tur i mindst 15 minutter før træning påbegyndes for at sikre den fulde funktion af leddbrusken!

Under bevægelse bliver ledvæske mere flydende for at smøre leddet og give næringsstoffer til brusken. Dette får brusken til at absorbere væske, hvilket øger dens volumen og øger dens elasticitet. Denne absorption af væske gør brusken mere elastisk og giver mulighed for bedre stødabsorbering under bevægelse.

Forandringerne i brusk under hvile og bevægelse er en del af dets adaptive egenskaber, der har til formål at sikre en optimal balance mellem beskyttelse, smøring og mobilitet i leddet.

Ledrum: Mellem enderne af knogler dækket med ledbrusk er der et smalt mellemrum kaldet ledrummet.

Ledkapsel: Ledkapslen er en bindevævsskal, der omgiver og beskytter leddet. Den består af to lag: det ydre fibrøse lag og det indre synoviale lag.

Synovial membran: Det indre lag af ledkapslen kaldes synovial membran. Det producerer ledvæske, som smører leddet og giver næringsstoffer til ledbrusken.

Synovialvæske: Ledvæsken, også kendt som synovia, fylder ledrummet og spiller en afgørende rolle for leddenes funktion. Hun har flere vigtige opgaver:

Smøring: Synovialvæske fungerer som et naturligt smøremiddel til ledoverfladerne. Det reducerer friktionen mellem de bevægelige knogleender og muliggør således en blid og friktionsfri bevægelse af leddet.

Stødabsorbering: Væsken i ledrummet giver en vis stødabsorbering ved at absorbere stødkræfter under bevægelse. Dette er især vigtigt for at beskytte ledbrusken mod for stort tryk og beskadigelse.

Næringsstofforsyning: Ledvæsken indeholder næringsstoffer, der er vigtige for ledbruskens sundhed. Disse næringsstoffer optages fra væsken på ledoverfladen, fordi selve ledbrusken ikke direkte tilføres af blodkar.

Affaldsbortskaffelse: Udover at give næringsstoffer, muliggør ledvæsken også fjernelse af affaldsstoffer og metaboliske nedbrydningsprodukter fra leddet.

Immunitet og beskyttelse: Synovialvæske indeholder også immunceller, der hjælper med at bekæmpe potentielle skadelige mikroorganismer og regulere inflammatoriske reaktioner for at opretholde ledsundhed.

Den korrekte mængde og kvalitet af ledvæske er afgørende for, at leddet fungerer gnidningsløst. Forstyrrelser i produktionen eller sammensætningen af ​​synovium kan føre til ledproblemer som smerter, stivhed og betændelse.

Ledbånd: Ledbånd er stærke, fibrøse strukturer, der holder knoglerne sammen i et led. De giver stabilitet og begrænser leddets bevægelse. Ligesom sener er ledbånd også lavet af kollagenfibre, som giver dem deres styrke.

Kort sagt gør kombinationen af ​​disse komponenter, at leddet kan bevæge sig, mens ledbrusken beskytter ledoverfladerne og sikrer en jævn bevægelse. Synovialvæske fremmer smøring og ernæring af ledbrusken, mens ledbånd og sener giver stabilitet og kraftoverførsel.

Sene- og ledsundhed er afgørende for hestens bevægelighed og velvære. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på deres omsorg og støtte.

Der findes forskellige stoffer, som kan bruges til at støtte sener og led hos heste. Disse stoffer tilbydes ofte som tilskudsfoder og er beregnet til at hjælpe med at forbedre sundheden for sener og led. Her er nogle af de mest almindelige stoffer:

  • Glucosamin: Glucosamin er et aminosukker, der forekommer naturligt i bruskvæv og spiller en central rolle i dannelsen af ​​glycosaminoglycaner, som igen er vigtige komponenter i brusk og ledvæske. Glycosaminoglycaner er store molekyler, der understøtter strukturen og funktionen af ​​ledbrusk. De vigtigste GAG'er er hyaluronsyre, keratansulfat, heparansulfat, chondroitinsulfat, glucosaminsulfat. Det bruges ofte til at støtte brusksundheden og kan hjælpe med at beskytte brusk mod slitage.
  • Chondroitin: er en komponent i bruskvæv og bruges ofte sammen med glucosamin. Det kan hjælpe med at forbedre elasticiteten og stødabsorberingen af ​​brusk.
  • MSM (Methylsulfonylmethan): MSM er en organisk svovlforbindelse, der kan have anti-inflammatoriske egenskaber og er involveret i dannelsen af ​​kollagen og keratin. Det bruges ofte til at understøtte fælles sundhed.
  • Hyaluronsyre: Hyaluronsyre er et naturligt stof, der findes i ledbrusk, der hjælper med at smøre leddene. Hyaluronsyretilskud kan forbedre ledvæske og fremme mobilitet.
  • Kollagen: Kollagen er en vigtig bestanddel af bindevæv, herunder sener og ledbånd. Supplering med kollagen kan hjælpe med at understøtte styrken og elasticiteten af ​​disse væv.
  • Omega-3 fedtsyrer: har anti-inflammatoriske egenskaber og kan hjælpe med at lindre ledsmerter. De kan fås fra kilder som hørfrøolie eller fiskeolie.
  • Antioxidanter: Antioxidanter som C-vitamin og E-vitamin kan hjælpe med at reducere oxidative skader i væv, som kan bidrage til sener og leds sundhed.

   Inden du bruger kosttilskud til din hest, er det dog vigtigt at søge dyrlæge. En dyrlæge kan vurdere din hests individuelle behov og komme med anbefalinger for at sikre optimal støtte til sener og led.

    

    Sehnen:

   Sehnen besitzen aufgrund ihrer Elastizität eine federnde Eigenschaft und dienen als elastische Kraftüberträger, die die Muskelkraft auf die Knochen übertragen. Sie setzen sich hauptsächlich zusammen aus:

   Kollagenfasern: Die Hauptkomponente von Sehnen sind Kollagenfasern. Diese starken und widerstandsfähigen Fasern sind in parallelen Bündeln angeordnet und verleihen den Sehnen ihre Festigkeit.

   Faszikel: Kollagenfasern sind in kleineren Einheiten namens Faszikel gruppiert. Diese Faszikel sind von Bindegewebe umgeben, das die Struktur unterstützt und Schutz bietet.

   Tenoblasten und Tenozyten: Diese Zellen sind für die Herstellung und Aufrechterhaltung der Kollagenfasern verantwortlich. Tenoblasten sind junge Zellen, die Kollagen produzieren, während Tenozyten reife Zellen sind, die die Fasern aufrechterhalten und reparieren.

   Da Sehnen nur zu rund 3% an die Blutversorgung angeschlossen sind, ist ihre Nährstoffversorgung und damit die Fähigkeit zur Regeneration begrenzt und langwierig. Unterstützt werden kann die Regeneration sehr erfolgreich mittels Gabe von Glykosaminoglykanen und Kollagenpeptiden.

   Gelenke:

   Ein Gelenk ist die bewegliche Verbindung zwischen zwei oder mehr Knochen. Es ermöglicht Bewegung und Flexibilität im Körper. Die Struktur eines Gelenks kann je nach Typ variieren, aber hier ist ein allgemeiner Überblick über den Aufbau eines synovialen Gelenks, das der am häufigsten vorkommende Gelenktyp ist:

   Gelenkknorpel: Der Gelenkknorpel bedeckt die Enden der Knochen, die das Gelenk bilden. Er besteht aus einer glatten, elastischen Gewebeschicht, die Reibung verringert und Stoßdämpfung bietet. Der Knorpel ist (im Gegensatz zur Sehne, die zumindest noch minimal mit Blut versorgt wird) gar nicht an die Blutversorgung angeschlossen, seine Ver- und Entsorgung erfolgt ausschließlich über die Gelenkflüssigkeit. Der Gelenkknorpel zeigt Veränderungen in seiner Dicke, seinem Volumen und seiner Elastizität basierend auf Bewegung und Belastung. Dies liegt an den Eigenschaften der Synovialflüssigkeit und dem Verhalten des Knorpelgewebes. Während Ruhephasen, in denen das Gelenk nicht stark belastet oder bewegt wird, kann die Synovialflüssigkeit im Gelenkspalt zähflüssiger werden. Dies dient dazu, die Flüssigkeit im Gelenk zu halten und das Austreten aus dem Gelenkspalt zu verhindern. Infolgedessen kann der Gelenkknorpel komprimiert werden, wodurch sein Volumen abnimmt (um bis zu 50%!) und seine Elastizität vorübergehend abnimmt. Dies ist einer der Gründe, warum Gelenke nach längerer Ruhe steif erscheinen können.

   Aus diesem Grund sollen Pferde aber auch unbedingt vor der Aufnahme des Trainings mindestens 15 Minuten im Schritt bewegt werden, um die volle Funktion der Gelenkknorpel zu gewährleisten!

    Während der Bewegung wird die Synovialflüssigkeit flüssiger, um das Gelenk zu schmieren und den Knorpel mit Nährstoffen zu versorgen. Dies führt dazu, dass der Knorpel Flüssigkeit aufnimmt, sein Volumen zunimmt und seine Elastizität erhöht wird. Diese Aufnahme von Flüssigkeit macht den Knorpel elastischer und ermöglicht eine bessere Stoßdämpfung während der Bewegung.

    Die Veränderungen des Knorpels während Ruhe und Bewegung sind Teil seiner adaptiven Eigenschaften, die darauf abzielen, eine optimale Balance zwischen Schutz, Schmierung und Beweglichkeit im Gelenk zu gewährleisten.

   Gelenkspalt: Zwischen den mit Gelenkknorpel bedeckten Knochenenden befindet sich ein schmaler Raum, der Gelenkspalt genannt wird.

   Gelenkkapsel: Die Gelenkkapsel ist eine bindegewebige Hülle, die das Gelenk umgibt und schützt. Sie besteht aus zwei Schichten: der äußeren fibrösen Schicht und der inneren synovialen Schicht.

   Synovialmembran: Die innere Schicht der Gelenkkapsel wird als synoviale Membran bezeichnet. Sie produziert Synovialflüssigkeit, die das Gelenk schmiert und Nährstoffe für den Gelenkknorpel bereitstellt.

   Synovialflüssigkeit: Die Synovialflüssigkeit, auch Synovia genannt, füllt den Gelenkspalt und spielt eine entscheidende Rolle in der Funktionsweise von Gelenken. Sie hat mehrere wichtige Aufgaben:

   Schmierung: Die Synovialflüssigkeit wirkt als natürliches Schmiermittel für die Gelenkoberflächen. Sie reduziert die Reibung zwischen den beweglichen Knochenenden und ermöglicht so eine sanfte und reibungsarme Bewegung des Gelenks.

   Stoßdämpfung: Die Flüssigkeit im Gelenkspalt bietet eine gewisse Stoßdämpfung, indem sie die Aufprallkräfte während der Bewegung absorbiert. Dies ist besonders wichtig, um die Gelenkknorpel vor übermäßigem Druck und Schäden zu schützen.

   Nährstoffversorgung: Die Synovialflüssigkeit enthält Nährstoffe, die für die Gesundheit des Gelenkknorpels wichtig sind. Diese Nährstoffe werden aus der Flüssigkeit von der Gelenkfläche aufgenommen, da der Gelenkknorpel selbst nicht direkt durch Blutgefäße versorgt wird.

   Abfallentsorgung: Neben der Bereitstellung von Nährstoffen ermöglicht die Synovialflüssigkeit auch den Abtransport von Abfallprodukten und Stoffwechselabbauprodukten aus dem Gelenk.

   Immunität und Schutz: Die Synovialflüssigkeit enthält auch Immunzellen, die dazu beitragen, potenzielle schädliche Mikroorganismen abzuwehren und Entzündungsreaktionen zu regulieren, um die Gelenkgesundheit zu erhalten.

   Die richtige Menge und Qualität der Synovialflüssigkeit ist entscheidend für die reibungslose Funktion des Gelenks. Störungen in der Produktion oder Zusammensetzung der Synovia können zu Gelenkproblemen wie Schmerzen, Steifheit und Entzündungen führen.

   Bänder: Bänder sind starke, faserige Strukturen, die die Knochen im Gelenk zusammenhalten. Sie bieten Stabilität und begrenzen die Bewegung des Gelenks. Wie Sehnen bestehen Bänder ebenfalls aus Kollagenfasern, die ihnen ihre Festigkeit verleihen.

   Kurzum: Die Kombination dieser Komponenten ermöglicht es dem Gelenk, sich zu bewegen, während der Gelenkknorpel die Gelenkoberflächen schützt und die reibungslose Bewegung gewährleistet. Die Gelenkflüssigkeit fördert die Schmierung und Ernährung des Gelenkknorpels, während Bänder und Sehnen für Stabilität und Kraftübertragung sorgen.

    Die Gesundheit von Sehnen und Gelenken ist entscheidend für die Mobilität und das Wohlbefinden des Pferdes. Daher ist es wichtig, auf ihre Pflege und Unterstützung zu achten.

   Es gibt verschiedene Stoffe, die zur Unterstützung von Sehnen und Gelenken bei Pferden eingesetzt werden können. Diese Stoffe werden oft als Ergänzungsfuttermittel angeboten und sollen dazu beitragen, die Gesundheit der Sehnen und Gelenke zu verbessern. Hier sind einige der gängigsten Stoffe:

   Glucosamin: Glucosamin ist eine Aminozucker, die natürlicherweise im Knorpelgewebe vorkommt und eine zentrale Rolle im Aufbau von Glykosaminoglykanen spielt, die wiederum wichtige Bestandteile von Knorpel und Gelenkflüssigkeit sind. Glykosaminoglykane sind große Moleküle, die die Struktur und Funktion von Gelenkknorpel unterstützen. Die wichtigsten GAGs sind Hyaluronsäure, Keratansulfat, Heparansulfat, Chondroitinsulfat, Glukosaminsulfat. Es wird oft verwendet, um die Knorpelgesundheit zu unterstützen und kann dazu beitragen, den Knorpel vor Abnutzung zu schützen.

   Chondroitin: ist ein Bestandteil des Knorpelgewebes und wird häufig zusammen mit Glucosamin verwendet. Es kann zur Verbesserung der Elastizität und Stoßdämpfung des Knorpels beitragen.

   MSM (Methylsulfonylmethan): MSM ist eine organische Schwefelverbindung, die entzündungshemmende Eigenschaften haben kann und bei der Bildung von Kollagen und Keratin beteiligt ist. Es wird oft zur Unterstützung der Gelenkgesundheit eingesetzt.

   Hyaluronsäure: Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die im Gelenkknorpel vorkommt und zur Schmierung der Gelenke beiträgt. Ergänzungen mit Hyaluronsäure können die Gelenkflüssigkeit verbessern und die Beweglichkeit fördern.

   Kollagen: Kollagen ist ein Hauptbestandteil von Bindegewebe, einschließlich Sehnen und Bändern. Die Ergänzung mit Kollagen kann dazu beitragen, die Festigkeit und Elastizität dieser Gewebe zu unterstützen.

   Omega-3-Fettsäuren: haben entzündungshemmende Eigenschaften und können zur Linderung von Gelenkschmerzen beitragen. Sie können aus Quellen wie Leinsamenöl oder Fischöl gewonnen werden.

   Antioxidantien: Antioxidantien wie Vitamin C und Vitamin E können helfen, oxidative Schäden im Gewebe zu reduzieren, was zur Gesundheit von Sehnen und Gelenken beitragen kann.

   Bevor du jedoch Nahrungsergänzungsmittel für dein Pferd verwendest, ist es wichtig, tierärztlichen Rat einzuholen. Ein Tierarzt kann die individuellen Bedürfnisse deines Pferdes beurteilen und Empfehlungen aussprechen, um die optimale Unterstützung für die Sehnen und Gelenke zu gewährleisten.