Betingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Frank, Dr. Schmelz) via hjemmesiden https://hippoplus.de/. Medmindre andet er aftalt, gøres der indsigelse mod medtagelsen af ​​eventuelle vilkår og betingelser, du måtte have brugt.

(2) En forbruger som defineret i følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der ikke overvejende kan henføres til hverken deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af ​​deres uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 Kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer .

(2) Når du placerer det pågældende produkt på vores hjemmeside, giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbsvognssystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen. 

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der skal købes, lægges i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen for at få adgang til "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der.
Efter at du har gået til "Checkout"-siden og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vil ordreoplysningerne blive vist for dig som en ordreoversigt.


Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, øjeblikkelig overførsel) som din betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigtssiden i vores onlinebutik eller omdirigeret til webstedet for udbyderen af ​​instant. betalingssystem.
Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af ​​det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores online shop.


Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også ved hjælp af "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at afgive ordren ved hjælp af den tilsvarende knap ("køb" eller lignende vilkår), erklærer du din juridisk bindende accept af tilbuddet, hvilket betyder, at kontrakten er indgået.

(4) Behandlingen af ​​ordren og transmissionen af ​​alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af ​​kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du oplyser til os, er korrekt, at modtagelsen af ​​e-mails er teknisk sikret og i særdeleshed, at den ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Særlige aftaler om tilbudte betalingsformer

(1) Betaling via Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker til Klarna:
  • Sofortüberweisung: Tilgængelig i Tyskland. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter du har afgivet din ordre.

  • Direkte debitering: Debiteringen sker efter varerne er afsendt. Tidspunktet vil blive meddelt dig via e-mail.
  • Kreditkort (Visa/Mastercard): Tilgængelig i Tyskland. Debiteringen sker efter at varerne eller billetterne er afsendt / tilgængeligheden af ​​tjenesten eller, i tilfælde af abonnement, i henhold til de meddelte tidspunkter.
Brugen af ​​betalingsmetoderne faktura og/eller ratekøb og/eller direkte debitering kræver en positiv kreditkontrol. I den forbindelse videregiver vi som en del af købsinitieringen og behandlingen af ​​købskontrakten dine data til Klarna med henblik på adresse- og kreditværdighedskontrol. Forstå venligst, at vi kun kan tilbyde dig de betalingsmetoder, der er tilladt baseret på resultaterne af kredittjekket.

Yderligere information og Klarnas brugsbetingelser kan findes her . Generel information om Klarna kan findes her . Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesforskrifter og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter .


Du kan finde mere information om Klarnaher . Du kan finde Klarna-appen her .

(2) SEPA direkte debitering (grundlæggende og/eller virksomheds direkte debitering)
Når du betaler med SEPA kerne direkte debitering eller SEPA business direct debit, giver du os tilladelse til at opkræve fakturabeløbet fra den angivne konto ved at udstede et tilsvarende SEPA-fuldmagt.

Fristen for indsendelse af forhåndsbeskeden forkortes til 5 dage før forfaldsdatoen. Du er forpligtet til at sikre, at kontoen har tilstrækkelige midler på forfaldsdatoen. Ved returdebitering på grund af din fejl skal du betale det gældende bankgebyr.

§ 4 Tilbageholdelsesret , ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 5 Garanti

(1) De lovbestemte ansvarsrettigheder for mangler gælder.

(2) Som forbruger bedes du straks ved leveringen kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader samt hurtigst muligt at indberette eventuelle reklamationer til os og speditøren. Hvis du ikke overholder dette, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

§ 6 Lovvalg

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, beskyttelsen, der er givet ved ufravigelige bestemmelser i loven i forbrugerens sædvanlige opholdsland, ikke trækkes tilbage (begunstigelsesprincippet).

(2) Bestemmelserne i FN-konventionen om kontrakter om internationale køb af varer gælder udtrykkeligt ikke.

II. Kundeoplysninger

1. Sælgers identitet

Frank, Dr. Smeltning
Lisztstr. 31
45657 Recklinghausen
Tyskland
Telefon: 01722802202
E-mail: info@hippoplus.de


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som kan tilgås på https://ec.europa.eu/odr .

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin til at indgå kontrakten, indgåelsen af ​​selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Kontraktindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden afsendelse af ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter at vi har modtaget ordren, vil ordredataene, de lovpligtige oplysninger til fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

4. Adfærdskodekser

4.1. Vi har underkastet os kvalitetskriterierne for køberseglet i Gewerbebund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/ kaeufersiegel-zertification criteria.pdf .

5. Væsentlige egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne kan findes i det respektive tilbud.

6. Priser og betalingsmetoder

6.1. Priserne angivet i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer samlede priser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

6.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan tilgås via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og afholdes yderligere af dig, medmindre der er garanteret gratis fragt.

6.3. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.4. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene, der udspringer af den indgåede kontrakt, straks til betaling.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. Hvis du er forbruger, er det reguleret ved lov, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne udleveres til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

8. Lovbestemt ansvarslov for mangler

Ansvar for defekter er baseret på "Garanti"-forordningen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).

Disse generelle handelsbetingelser og kundeoplysninger er udarbejdet af forhandlerforeningens advokater, der er specialiseret i IT-ret og løbende kontrolleres for lovoverholdelse. Merchant Association Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Yderligere information kan findes på: https://www.haendlerbund.de/de/dienste/rechtssicherheit/agb-service .

sidst opdateret: 27. oktober 2020